Technoleg Ddigidol

Fframwaith Prentisiaethau yn Dadansoddeg Data

Rhif y Fframwaith: FR03787    Rhifyn: 4    Dyddiad: 07/10/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Warws Data Cudd-wybodaeth Busnes, Dadansoddi Data Echdynnu, Trawsnewid a Llwytho (ETL), Modelu Data, Cloddio Data a Rheoli (Cronfeydd) Data.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Cynnwys Digidol

Rhif y Fframwaith: FR04018   Rhifyn: 1    Dyddiad: 29/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Technoleg  Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn technoleg ddigidol, yn cynnwys Datblygwr Cynnwys y We Ddigidol/Ap Symudol, Swyddog Datblygu Digidol, Dylunydd/Cynhyrchydd Cyfryngau Digidol.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau mewn Technoleg Ddigidol, yn cynnwys Rheolwr Gwasanaethau Digidol, Rheolwr Cynnwys Digidol, Datblygwr Cynnwys Amlgyfrwng.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus

 


Fframwaith Prentisiaethau yn Technoleg Gwybodaeth - Atebion, Datblygu a Chefnogi

Rhif y Fframwaith: FR04019   Rhifyn: 1    Dyddiad: 10/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Technoleg  Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Datblygwr y We, Datblygwr Rhaglenni, Peiriannydd Meddalwedd, Rhaglennwr Ddadansoddwr

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Defnyddwyr TG

Rhif y Fframwaith: FR04062   Rhifyn: 6    Dyddiad:04/04/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Cynorthwywr Personol, Cefnogaeth Swyddfa, Dylunydd Gwefannau neu Dechnegydd, Swyddog Gweithredol Gwerthiant a Marchnata, Cymhorthydd Dysgu neu Weinyddwr Ysgol

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Cefnogaeth Desg Gymorth ar gyfer Rhaglenni, Rheolwr Swyddfa, Cynorthwyydd Personol, Rheolwr Gwefan, Rheolwr Cyfrif Gwerthiant.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Cymorth ar gyfer Rhaglenni Digidol 

Rhif y Fframwaith: FR04247   Rhifyn: 1    Dyddiad: 17/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Rheoli, Gweinyddu a Phrosesu Data, Rhaglenni'r We ac Amlgyfryngau, Cefnogaeth Desg Gymorth ar gyfer Rhaglenni.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithwyr Proffesiynol Meddalwedd TG y We a Thelathrebu

Rhif y Fframwaith: FR04270   Rhifyn: 12    Dyddiad: 27/03/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Cymorth Technegol TG, Datblygwr Meddalwedd, Datblygwr y We, Gweinyddwr Cronfa Data, Peiriannydd Telathrebu, Cynllunydd Rhwydwaith.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Datblygwr Meddalwedd/Gwe, Cynllunydd Rhwydwaith, Gweinyddwr Cronfa Ddata, Swyddog Profi Meddalwedd.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Rheolwr Prosiect TG, Datblygwr/Dadansoddydd, Dadansoddydd Diogelwch TG, Rheolwr Rhwydwaith/Telathrebu.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Seilwaith TG

Rhif y Fframwaith: FR04271   Rhifyn: 1    Dyddiad: 02/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Technegydd Caledwedd, Gweithredwr Desg Gymorth, Gweithredwr System/Rhwydwaith.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Technegydd Caledwedd, Gweithredwr Desg Gymorth, Gweithredwr System/Rhwydwaith.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Cymorth a Datblygu Datrysiadau TG

Rhif y Fframwaith: FR04272   Rhifyn: 2    Dyddiad: 02/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys Peiriannydd Meddalwedd, Datblygwr Gwe, Datblygwr Rhaglenni, Dadansoddydd Rhaglenni.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gradd-brentisiaeth Digidol

Rhif y Fframwaith: FR04381    Rhifyn: 4     Dyddiad:  29/01/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 6 o fewn y sector Technoleg Ddigidol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 6 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Rheoli Meddalwedd, Gwyddoniaeth Data Peirianyddol a Seiberddiogelwch.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon