Gwasanaethau Cyhoeddus

Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Gwasanaeth Tân Brys

Rhif y Fframwaith:  FR04173     Rhifyn: 3     Dyddiad:  05/10/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Justice ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys diffoddwr tân.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Justice


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon