Peirianneg

Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg Gyfansawdd (Gweithredwr a Lled-grefftus)

Rhif y Fframwaith: FR03135     Rhifyn: 2     Dyddiad: 20/10/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys prosesau gweithgynhyrchu cynhyrchion cyfansawdd i gynhyrchu is-gydosodiadau a chynhyrchion cyfansawdd cyfan a therfynol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithgynhyrchu Uwch Lefel 6

Rhif y Fframwaith: FR03415     Rhifyn: 4     Dyddiad: 29/11/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 6 o fewn y sector Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 6 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gyrfaoedd peirianyddol lefel uchel ym meysydd Awyrofod, Niwclear, Mecanyddol, Trydanol/Electroneg, Cynnal a Chadw neu Fodurol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg Seilwaith Rheilffyrdd

Rhif y Fframwaith: FR03998 Rhifyn: 3 Dyddiad: 25/11/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithwyr cynnal a chadw traciau rheilffyrdd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr traciau rheilffyrdd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg Rheilffyrdd ar gyfer Adeiladu Llinellau Uwchben

Rhif y Fframwaith: FR03999     Rhifyn: 3     Dyddiad: 28/11/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Peirianneg.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithwyr rheilffyrdd sy'n adeiladu llinellau uwchben.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr adeiladu llinellau uwchben.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwella Perfformiad Gweithredol

Rhif y Fframwaith: FR04237  Rhifyn: 13   Dyddiad: 04/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Semta ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y galwedigaethau Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Gweithredwr CNC, Gweithredwyr Gwaith Metel a Pheiriannau, Gweithredwr Cydosod, Gweithredwr Rheoli Ansawdd B-IT, Trinwyr Deunyddiau

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Semta


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg Uwch Weithgynhyrchu 

Rhif y Fframwaith: FR04432  Rhifyn: 1   Dyddiad: 09/05/2019  

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Semta ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer amryw o rolau yn cynnwys sectorau Awyrofod, Mecanyddol, Trydanol / Electroneg, Ceir, Cynnal, Cynhyrchu Gwynt, Morol, Peirianneg Awyrofod a Rheilffordd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Semta


Fframwaith Prentisiaethau yn Diwydiant Peirianneg

Rhif y Fframwaith: FR04444  Rhifyn: 18   Dyddiad: 18/07/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Semta ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Peirianneg. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gosodwr Cynnal a Chadw Mecanyddol/Awyrennau lled-grefftus, Trydanol Lled-grefftus, Gosodwr/Weldiwr (lled-grefftus), Peiriannydd Gosod Morol (lled-grefftus), Gosodwr Mecanyddol (lled-grefftus), Peiriannydd Proses (Castio), Arolygydd Rheoli Ansawdd, Peirianneg Cynhyrchu (lled-grefftus). Gwneud gwyddiau/Cydosod PCB.

Mae'r lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gosodwr Cynnal a Chadw Mecanyddol/Awyrennau, Trydanol, Gosodwr/Weldiwr, Gosodwr Trydanol/Mecanyddol Morol, Peiriannydd Medrus, Gosodwr Medrus, Peiriannydd Morol, Saer llongau (adeiladwr cychod), Technegydd Cynnal a Chadw Peiriannau a Systemau, Weldiwr, Gwneuthurwr Mowldiau a Chreiddiau (lled-grefftus), Dyluniwr CAD, Arolygydd Rheoli Ansawdd, Technegydd Peirianneg Trydanol, Technegydd Gosod a Chomisiynu, Offerwr, Technegydd Chwaraeon Modur (Trydanol / Electronig), Gwneuthurwr Modelau Peirianneg, Rheolwr Prosiect (Peirianneg).

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch:

Semta


Fframwaith Prentisiaethau yn Cynllun Cydnabod Meistr Grefftwr Lefel 4

Rhif y Fframwaith: FR05006     Rhifyn: 7     Dyddiad: 16/12/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 4 o fewn y sector Peirianneg.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys arweinyddiaeth, hyfforddi a mentora.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithgynhyrchu Peirianneg Uwch

Rhif y Fframwaith: FR05040    Rhifyn: 16     Dyddiad: 28/04/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan SEMTA ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Peirianneg.  Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr a pheirianwyr gradd uchel ym meysydd awyrofod, mecanyddol, trydanol / electroneg, modurol, cynnal a chadw, cynhyrchu ynni gwynt, morol, gofod a pheirianneg rheilffyrdd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: SEMTA.


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon