Gofal Iechyd

Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Technoleg Ddeintyddol)

Rhif y Fframwaith: FR04132   Rhifyn: 1   Dyddiad: 25/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys i weithio fel Technegydd Deintyddol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Gwybodeg)

Rhif y Fframwaith: FR04183   Rhifyn: 12   Dyddiad: 06/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Gynorthwyydd Gwybodaeth Iechyd.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Ymarferydd Cynorthwyol (Gwybodeg).

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Dechnegydd Cymorth TGCh, Dadansoddydd Profi Systemau TGCh, Dadansoddydd Gwybodaeth, Uwch Arbenigwr TG.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau mewn Iechyd (Cymorth Therapi Galwedigaethol) 

Rhif y Fframwaith:  FR04384      Rhifyn: 3     Dyddiad: 21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr cymorth therapi galwedigaethol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Delweddu Clinigol)

Rhif y Fframwaith:  FR04386      Rhifyn:  9    Dyddiad:  21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cymorth Delweddu Clinigol, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (Delweddu Clinigol) a Chynorthwyydd mewn Adran Delweddu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Uwch-weithiwr Cymorth mewn Gofal Iechyd (Delweddu Clinigol) ac Uwch-gynorthwyydd mewn Adran Delweddu.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Gwasanaethau Fferyllol)

Rhif y Fframwaith:  FR04390    Rhifyn: 9     Dyddiad:  21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwywyr Fferyllol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegwyr Fferyllol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Gwasanaethau Gofal Iechyd)

Rhif y Fframwaith:  FR04396      Rhifyn: 11     Dyddiad: 21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Gwasanaeth Cymorth Gofal Iechyd, Clerc Ward a Chlerc Cofnodion Meddygol/Iechyd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Gwasanaeth Cymorth Gofal Iechyd, Gweithiwr Cynnal a Chadw Ward ac Arweinydd Tîm/Goruchwylydd Cofnodion Meddygol/Iechyd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Patholeg)

Rhif y Fframwaith:  FR04398     Rhifyn: 10    Dyddiad:  21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithwyr Cymorth Patholeg, Cynorthwywyr Gwyddor Gofal Iechyd a Chynorthwywyr Labordai Meddygol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Nyrsio Deintyddol) 

Rhif y Fframwaith: FR04400   Rhifyn: 1   Dyddiad: 21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys i weithio fel Nyrs Ddeintyddol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Proffesiynol Perthynol i Iechyd)

Rhif y Fframwaith:  FR04411      Rhifyn: 13     Dyddiad: 05/03/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Gofal Iechyd, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd, Gweithiwr Cymorth Clinigol a Chynorthwyydd Therapi.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Mamolaeth a Phediatreg)

Rhif y Fframwaith:  FR04412     Rhifyn: 12     Dyddiad:  05/03/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd, Gweithiwr Cymorth Mamolaeth a Gweithiwr Cymorth Pediatreg.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Amdriniaethol)

Rhif y Fframwaith:  FR04414      Rhifyn: 12     Dyddiad: 05/03/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cymorth Amdriniaethol/Theatr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)

Rhif y Fframwaith:  FR05001      Rhifyn:  17    Dyddiad: 01/05/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol a Chynorthwyydd Gofal Iechyd.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol a Chynorthwyydd Gofal Iechyd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon