Gofal Iechyd

Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Technoleg Ddeintyddol)

Rhif y Fframwaith: FR04132   Rhifyn: 1   Dyddiad: 25/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys i weithio fel Technegydd Deintyddol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Gwybodeg)

Rhif y Fframwaith: FR04183   Rhifyn: 12   Dyddiad: 06/04/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Gynorthwyydd Gwybodaeth Iechyd.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Ymarferydd Cynorthwyol (Gwybodeg).

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn Dechnegydd Cymorth TGCh, Dadansoddydd Profi Systemau TGCh, Dadansoddydd Gwybodaeth, Uwch Arbenigwr TG.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Fframwaith Prentisiaethau yn Iechyd (Nyrsio Deintyddol) 

Rhif y Fframwaith: FR04400   Rhifyn: 1   Dyddiad: 21/12/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Health ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Gofal Iechyd. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn ceisio darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys i weithio fel Nyrs Ddeintyddol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Health


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales