Teithio, Twristiaeth a Hamdden

Fframwaith Prentisiaethau yn Ymarfer Corff a Ffitrwydd

Rhif y Fframwaith: FR02142        Rhifyn:   4     Dyddiad:   16/06/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys hyfforddwr ffitrwydd, cynorthwyydd canolfan hamdden a hyfforddwyr ymarfer corff.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys hyfforddwr personol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Hyfforddi

Rhif y Fframwaith: FR02741        Rhifyn:  3       Dyddiad:  16/05/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys hyfforddwr chwaraeon cymunedol, hyfforddwr nofio a hyfforddwr clwb.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys hyfforddwr tennis, hyfforddwr ffitrwydd ac uwch-hyfforddwr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Rhagoriaeth mewn Chwaraeon

Rhif y Fframwaith: FR03243        Rhifyn:  3      Dyddiad:  10/02/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys athletwr proffesiynol, hyfforddwr chwaraeon a swyddog cymorth mewn amgylcheddau uchel eu perfformiad.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaethau Teithio

Rhif y Fframwaith: FR03736        Rhifyn: 2       Dyddiad:  05/02/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys ymgynghorwyr hamdden neu deithio busnes, cynghorwyr teithio, gweithredwyr archebu/sicrhau lle, cynghorwyr gwasanaethau i gwsmeriaid (diwydiant teithio) neu gynrychiolwyr mannau gwyliau dramor. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rolau uwch mewn hamdden neu uwch-ymgynghorwyr busnes, uwch-gynghorwyr gwasanaethau i gwsmeriaid/teithio, arweinwyr timau neu uwch-gynrychiolwyr mannau gwyliau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch:  People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Datblygu Chwaraeon

Rhif y Fframwaith: FR03873        Rhifyn:  2      Dyddiad:  10/07/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Swyddog Datblygu Chwaraeon Cymunedol a Swyddog Datblygu Chwaraeon.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Hamdden a Rheoli Hamdden

Rhif y Fframwaith: FR03875       Rhifyn: 4      Dyddiad:  24/07/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynorthwyydd/gofalwr hamdden, gweithredwr parciau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwr clwb, rheolwr ar ddyletswydd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Arweinyddiaeth Gweithgarwch

Rhif y Fframwaith: FR04354      Rhifyn: 4       Dyddiad:  15/10/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2 o fewn y sector Teithio, Twristiaeth a Hamdden. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys arweinwyr ffitrwydd, hyfforddwyr ac arweinwyr gweithgareddau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales