Busnes a Rheolaeth

Fframwaith Prentisiaethau yn Recriwtio

Rhif y Fframwaith: FR02054     Rhifyn: 1      Dyddiad:   20/02/2013

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 3 a 4 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys ymgynghorwyr recriwtio dan hyfforddiant, is-ymgynghorwyr recriwtio dan hyfforddiant, adnoddwyr neu gynrchiolwyr cyfrifon.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys rheolwr cyfrifon, ymgynghorydd neu uwch-ymgynghorydd, ymgynghorydd arweiniol neu brif ymgynghorydd.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Rhif y Fframwaith: FR03150    Rhifyn: 3    Dyddiad:   17/08/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Hyforddeion Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Cynorthwywyr a Chynrychiolwyr/Asiant.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Rheolwyr Cysylltiadau Cwsmeriaid, Cydgysylltwyr ac Arweinwyr Timau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli

Rhif y Fframwaith: FR03813     Rhifyn:   22   Dyddiad:   05/11/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3, 4 & 5 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys arweinwyr tîm/adran, rheolwyr llawr, rheolwyr desg gymorth a goruchwylwyr dan hyfforddiant.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwyr llinell gyntaf, rheolwyr adran, rheolwyr cynorthwyol a rheolwyr dan hyfforddiant, uwch-oruchwylwyr ac is-swyddogion digomisiwn (y lluoedd arfog).

Mae Prentisiaeth Lefelau 4 a 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwyr, uwch-reolwyr, cyfarwyddwyr a phenaethiaid adran.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweithrediadau Canolfan Gyswllt

Rhif y Fframwaith: FR03936     Rhifyn: 13     Dyddiad:  19/09/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Asiant dan Hyfforddiant, Asiant Canolfan Gyswllt, Gweithredwr Desg Gymorth, Cynghorydd Gwerthiant, Cynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid, Cynghorydd Bancio dros y ffon a Gweithredwr Telewerthu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Arweinydd Tim Gwerthiant, Arweinydd Tim Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Arweinydd Tim Canolfan Gyswllt, Arbenigwr mewn Cynnyrch, Goruchwylydd, Dadansoddwr Cynorthwyol a Rheolwr Canolfan Gyswllt.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwerthu a Thelewerthu

Rhif y Fframwaith:  FR03939    Rhifyn: 11   Dyddiad:  26/09/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys cynghorwyr gwerthiant dan hyfforddiant, ymgynghorwyr gwerthiant neu swyddogion gweithredol gwerthiant.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys arweinwyr timau gwerthu/telewerthu, goruchwylwyr gwerthu/telewerthu neu reolwyr cysylltiadau cwsmeriaid.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Marchnata

Rhif y Fframwaith: FR03942     Rhifyn: 8    Dyddiad:  26/09/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys cynorthwy-ydd marchnata, cynorthwy-ydd ymchwil i'r farchnad neu gynorthwy-ydd rheoli digwyddiadau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys swyddog marchnata, swyddog gweithredol cyfrif hysbysebu neu ymchwilydd i'r farchnad.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Prosiect 

Rhif y Fframwaith: FR04153  Rhifyn: 5   Dyddiad: 19/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau Rheoli Prosiectau, yn cynnwys Rheolwr Prosiect, Cydlynydd Prosiect, Swyddog Gweithredol Prosiect a Swyddog Cymorth Prosiect.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Adnoddau Dynol

Rhif y Fframwaith: FR04154  Rhifyn: 5   Dyddiad: 19/02/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Busnes a  Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau Adnoddau Dynol, yn cynnwys Swyddog Gweithredol AD, Swyddog Ad, Rheolwr AD Cynorthwyol, a Chynghorydd AD Cynorthwyol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gweinyddu Busnes 

Rhif y Fframwaith: FR04301  Rhifyn: 22   Dyddiad: 17/08/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 2, 3 a 4 o fewn y galwedigaethau Busnes a  Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau e.e. Gweinyddwr / Swyddog Cymorth Busnes, Swyddog Iau mewn Swyddfa, Derbynnydd.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau fel Ysgrifennydd Cyfreithiol Iau.

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau fel Ysgrifennydd Meddygol Iau, Derbynnydd Meddygol.


RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rhif y Fframwaith: FR04302   Rhifyn: 2   Dyddiad: 17/08/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Hyfforddai Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cynorthwy-ydd, Cynrychiolydd neu Asiant.

Mae'r Lefel 3 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid, Cydlynydd, Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Busnes 

Rhif y Fframwaith: FR04372  Rhifyn: 1   Dyddiad: 05/11/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y galwedigaethau Busnes a Rheoli. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amryw o rolau ym maes Rheolaeth Broffesiynol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

 

PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon