Gwasanaethau Adeiladu

Fframwaith Prentisiaethau yn Electrodechnegol

Rhif y Fframwaith: FR04233    Rhifyn: 4     Dyddiad: 23/11/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys trydanwr gosodiadau a thrydanwr cynnal a chadw.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Systemau Gwresogi ac Awyru

Rhif y Fframwaith: FR04292    Rhifyn: 3     Dyddiad: 07/10/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr gwaith pibelli gwresogi ac awyru, gosodwr systemau gwresogi ac awyru a gweithiwr gwasanaethu a chynnal a chadw systemau gwresogi ac awyru.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegydd gwaith pibelli gwresogi ac awyru, weldiwr gwresogi ac awyru, a pheiriannydd gwresogi ac awyru.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Adeiladu - Adeiladau

Rhif y Fframwaith: FR04347   Rhifyn: 28     Dyddiad: 08/10/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Construction Industry Training Board (CITB) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys peintiwr, briciwr a saer.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys peintiwr, briciwr a saer.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: CITB


Fframwaith Prentisiaethau yn Cynhyrchion Trydanol ac Electronig i Ddefnyddwyr

Rhif y Fframwaith: FR04357   Rhifyn: 3     Dyddiad: 22/10/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o wahanol rolau, gan gynnwys gosodwr cynhyrchion trydanol ac electronig i ddefnyddwyr.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys atgyweiriwr cynhyrchion trydanol ac electronig i ddefnyddwyr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Plymio a Gwresogi

Rhif y Fframwaith: FR04368    Rhifyn: 5     Dyddiad: 09/11/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys plwmwr.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau gan gynnwys plwmwr uwch.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaethau yn Oeri ac Aerdymheru

Rhif y Fframwaith: FR04370   Rhifyn: 4     Dyddiad: 13/11/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Instructus  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr oeri a gweithiwr aerdymheruu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegydd oeiri ac aerdymheru.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Instructus


Fframwaith Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli Adeiladu

Rhif y Fframwaith: FR05009   Rhifyn: 8     Dyddiad: 23/01/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Construction Industry Training Board (CITB) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 4, 5 a 6 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys rheolwr safle, peiriannydd safle a rheolwr prosiect.

Mae Prentisiaeth Lefelau 5 a 6 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegydd adeiladu a thirfesur, technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu a thechnegydd peirianneg sifil a rheoli safle.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: CITB


Fframwaith Prentisiaethau yn Peirianneg Sifil Adeiladu

Rhif y Fframwaith: FR05010     Rhifyn: 35     Dyddiad: 07/02/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Construction Industry Training Board (CITB) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gweithiwr adeiladu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys mecanydd peiriannau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: CITB


Fframwaith Prentisiaethau yn Arbenigwr Adeiladu

Rhif y Fframwaith: FR05011   Rhifyn: 33    Dyddiad: 07/02/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Construction Industry Training Board (CITB) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel(au) 2 a 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys sgaffaldwr, simneiwr a pheiriannydd dargludo golau.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys pastrwr, töwr a teilsiwr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: CITB


Fframwaith Prentisiaethau yn Adeiladu - Technegol

Rhif y Fframwaith: FR05012   Rhifyn: 24     Dyddiad: 07/02/2020

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Construction Industry Training Board (CITB) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y Gwasanaethau Adeiladu sector . Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegydd dylunio adeiladau a thechnegydd safle.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: CITB


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales