Manteision i fusnes

Mae prentisiaeth yn cael ei chreu o gwmpas anghenion y cyflogwr a gall helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres.

Trwy recriwtio prentis, gallwch:

  • leihau costau
  • creu cronfa o dalent a gweithlu galluog
  • ehangu'ch busnes
  • meithrin talent i wella'ch gwasanaethau
  • llenwi'r bwlch sgiliau yn eich busnes
  • rhoi hwb creadigol i'ch busnes
  • cryfhau sylfeini'ch busnes
  • neidio o flaen y lleill
  • ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol.

Nod Llywodraeth Cymru yw creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau pob oed dros y 5 mlynedd nesaf i sichrau bod sgiliau pobl yn cyfateb i anghenion yr economi.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.