Manteision i fusnes

Mae prentisiaethau wedi'u cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallant helpu i drawsnewid eich busnes trwy gynnig llwybr i harneisio talent newydd ffres. Trwy wneud y penderfyniad athrylith i recriwtio prentis gallwch:

  • Lleihau costau - Mae dwy gost yn gysylltiedig â Phrentisiaeth, cyflog y Prentis a chost hyfforddiant. Mae'n rhaid i chi dalu'r gost gyntaf. Nid ydych chi'n talu'r ail.
  • Creu cronfa o dalent - Trwy gyflogi prentisiaid byddwch yn llwyddo i adeiladu gweithlu medrus, penodol i swydd sy'n gymwys.
  • Ehangu'ch busnes - Sicrhewch fod gennych chi'r tîm i dyfu eich busnes a bodloni ei ofynion nawr ac yn y dyfodol.
  • Meithrin talent - Bydd talent a ddaw allan o sgiliau sector-benodol yn gwella'ch gallu i wella'ch gwasanaethau.
  • Llenwi'r bwlch sgiliau yn eich busnes - Trwy feithrin twf sgiliau allweddol y sector byddwch yn gallu adeiladu sylfeini busnes cryfach.
  • Rhoi hwb creadigol i'ch busnes - Bydd prentisiaid yn dod â phersbectif newydd sbon, gan helpu'ch busnes i fynd i'r afael â thasgau yn greadigol yn ogystal ag yn ymarferol.
  • Ysbrydoli cenhedlaeth athrylithoedd y dyfodol - bydd prentisiaid yn gweithio ochr yn ochr â staff profiadol, gan greu piblinell o weithwyr ffyddlon, medrus, ffyddlon.

 

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.