Templed Swydd Ddisgrifiad

Teitl y swydd:                                                                           
Adran / Tîm:  
Gradd:  
Lleoliad:  

 

Pwrpas y swydd

 

2 neu 3 brawddeg sy'n amlinellu cyfrifoldeb cyffredinol deiliad y swydd e.e. "diben y swydd hon yw sicrhau darparu gwasanaeth cymorth TG effeithiol ar gyfer pob adran o fewn y cwmni".

 

 

Cyfrifoldebau rheoli staff

 

Pwy y mae deiliad y swydd yn adrodd iddynt a phwy y byddant yn eu rheoli.

 

 

Cyfrifoldeb rheoli adnoddau

 

Cyfrifoldeb am gyllideb / offer

 

 

Amodau Arbennig

 

Tynnwch sylw at unrhyw nodweddion anarferol y swydd e.e. gweithio shifft, gofyniad i fod yn symudol o fewn ardal benodol, gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ffactorau ffisegol lle bo hynny'n berthnasol.

 

 

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau:

Manylwch ar brif ddyletswyddau'r swydd, gan grwpio gweithgareddau cysylltiedig â'i gilydd.  Ystyriwch union natur y cyfrifoldeb a dewiswch y ferf fwyaf priodol e.e. ardystio, dyrannu, monitro ac ati.

  •  
  •  
  •  
Bydd angen i chi o bryd i'w gilydd ymgymryd â dyletswyddau eraill o natur debyg fel sy'n ofynnol gan eich rheolwr llinell.

Lawrlwythwch

PDF icon