Farchnad Lafur | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Farchnad Lafur

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur , Cudd-wybodaeth y Farchnad Lafur (LMI)

LMI yw’r derm a ddefnyddir i ddisgrifio data crai ar ffurf data meintiol 'anodd ' neu wybodaeth ansoddol 'meddal' .
Mae Gwybodaeth am y Farchnad Lafur yn cael ei ddefnyddio fel arf i greu Cudd-wybodaeth am y Farchnad Lafur .
(Ffynhonnell : Gwybodaeth i Cudd-wybodaeth leol, canllawiau ar asesiadau o'r farchnad lafur - Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau )

Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur

Yma gallwch gael amrywiaeth eang o adroddiadau ac ystadegau yn ogystal â bori drwy tueddiadau yn y farchnad lafur a materion cyfredol.

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur

Gallwch gael mynediad at wybodaeth sy'n berthnasol i'ch busnes ar sail ranbarthol a chenedlaethol, sy'n eich galluogi i ymateb yn well i newidiadau ac anghenion y farchnad lafur.