Gwybodaeth am y Farchnad Lafur

Ewch allan!

Mae twristiaeth yn fusnes mawr yng Nghymru.

Beth y mae'n ei olygu i Gymru?

Mae'r Polisi Prentisiaethau yng Nghymru yn newid

Mae Prentisiaethau'n cyflenwi'r gweithwyr medrus sydd eu hangen ar gyflogwyr nawr ac yn y dyfodol, er mwyn diwallu anghenion economi sy n newid.

Canllawiau ar gyflogi a hyfforddi gweithwyr hŷn.


Apprenticeships
Prentisiaethau

Mae cyfraddau llwyddiant ar gyfer y fframwaith prentisiaethau dros 80% yn gyson.

5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn
5 rheswm da pam y dylai busnesau fuddsoddi mewn gweithwyr hŷn

Oeddech chi’n gwybod? O fewn pum mlynedd bydd 1 o bob 3 person o oedran gweithio yng Nghymru dros eu 50 oed.

Dyfodol Gwaith yng Nghymru
Dyfodol Gwaith yng Nghymru - effaith technoleg ar swyddi yn y dyfodol

Mae dyfodol gwaith yn ansicr, gydag amrywiaeth eang o newidiadau cymdeithasol yn effeithio ar y farchnad lafur.

STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg
STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Gall Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ddarparu gyrfaoedd boddhaol iawn.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cael gwybod pa ddatblygiadau sy'n digwydd yng ngogledd Cymru a'r cyfleoedd maent yn eu darparu.

Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru
Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Gweld Gwybodaeth Marchnad Lafur sy'n berthnasol i'r meysydd de-orllewin a chanolbarth Cymru.

Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cael gwybodaeth ar Gyflogaeth a Sgiliau yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.

Gyrfa Cymru
Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth am y Swyddi datblygu yng Nghymru, yn ôl Rhanbarth a'r sector busnes.

Y sector twristiaeth
Y sector twristiaeth

Mae twristiaeth yn cyfrannu mwy a mwy i les economaidd a chymdeithasol Cymru.