Sut gall gweithwyr hŷn helpu fy musnes i?

Bydd cadw, hyfforddi a recriwtio gweithwyr hŷn yn sicrhau bod y gweithwyr sydd eu hangen gennych chi wrth i lai o bobl ifanc ymuno â’r farchnad waith.

Efallai hefyd y bydd angen i lawer barhau i weithio’n hirach, mewn ymateb i gynyddu oedran Pensiwn y Wladwriaeth i 66 erbyn 2020 a 67 erbyn 2028.

Ond mae’r manteision yn ymwneud ag ansawdd gweithwyr ac nid niferoedd yn unig. Dywed cyflogwyr fod manteision di-ri o gyflogi pobl hŷn fel rhan o weithlu amlgenhedlaeth – a risgiau o beidio â gwneud hynny hefyd.

 • amrywiaeth ehangach o brofiad a sgiliau
 • ffyddlon, dibynadwy, ymroddedig a chydwybodol
 • trosglwyddo sgiliau ar draws y gweithlu trwy fentora
 • llai o drosiant staff ac felly llai o gostau recriwtio
 • gwella ysbryd ymhlith staff
 • mae cymdeithas sy’n heneiddio yn golygu cwsmeriaid sy’n heneiddio. Gall eich gweithwyr hŷn roi persbectif gwahanol i chi.

 • prinder sgiliau a fydd yn effeithio ar eich busnes
 • colli profiad a gwybodaeth gweithwyr hirsefydlog
 • tangyflawni ymhlith staff ddim yn cael ei gymell gan ddiffyg cyfleoedd datblygu
 • staff yn gadael cyn pryd oherwydd diffyg cyfleoedd i weithio’n hyblyg neu ddewisiadau ymddeol yn raddol
 • hawliadau ar sail gwahaniaethu ar sail oedran a chostau cysylltiedig
 • costau recriwtio drud a diangen.


The demographics
 • ​In the next ten years, UK businesses will need to fill 13.5 million job vacancies, but only 7 million young people will leave school and college¹
 • Current net immigration is around 200,000 people per year² and the UK Government is committed to reducing this. Brexit will also reduce the availability of migrant labour.
 • People are living and staying healthy for longer: most of today’s 65-year-olds will live beyond 80, and some will live beyond 110³
 • Over 50% of workers aged 55+ are planning to work beyond 65⁴

Sources: ¹ UKCES 2010/GAD; ² ONS 2011; ³ Government Actuary Department; ⁴ CIPD 2010 

Business Benefits

Suppliers to the automotive industry, South Wales Forgemasters in Cardiff, say the age diversity of its workforce:

 • helps to recruit and retain skills in a business where it’s hard to attract workers into heavy duty metal processing
 • ensures very low turnover of staff
 • allows older workers to support new workers from a practical and personal perspective