Clinigau un-i-un ar y fferm gan Cyswllt Ffermio

Mae ein clinigau un-i-un ar y fferm yn glinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau sydd wedi’u hariannu’n llawn. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais am hyd at ddau glinig o’r rhestr isod. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol a bydd pob cyngor yn gyfrinachol. 

Bydd pob busnes yn derbyn adroddiad o’r clinig yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad i’r pwnc 
 • Canlyniadau’r samplau neu’r ymweliad 
 • Argymhelliad neu argymhellion ar gyfer gwella

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y clinigau ar y fferm, mae’n rhaid i'r busnes fod wedi'i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio, a bod ganddo CRN, CPH ac o leiaf 3 hectar.


Clinigau sydd ar gael:

 

Clinig priddoedd:

 • Ymgeisiwch am bedwar  sampl pridd safonol
 • Profwch am ddwyster a chynnwys organig 
 • Derbyniwch argymhellion ar sut i wella ansawdd eich pridd

Clinig dŵr:

 • Ymgeisiwch am ddau sampl dŵr o’ch prif gyflenwad dŵr
 • Nodwch unrhyw halogiad dŵr a chymryd camau i stopio neu leihau hyn
 • Sicrhewch nad yw ansawdd dŵr gwael yn effeithio ar berfformiad stoc

Clinig tail:

 • Ymgeisiwch am ddau sampl tail o, e.e slyri, tail buarth (FYM) neu dail dofednod/moch. 
 • Dadansoddwch werth eich tail a dysgwch sut i’w ddefnyddio orau

Clinig AD / Rheoli staff:

 • Clinig dwy awr ar y fferm
 • Cefnogi gyda rheoli staff
 • Trafod contractau staff, newid telerau ac amodau cyflogaeth, iechyd a llês yn ogystal â chymhelliant ac ymgysylltiad staff

Clinig technoleg amaethyddol:

 • Clinig dwy awr ar y fferm
 • Cymorth un i un ar dechnoleg amaethyddol fel Darllenwyr EID, reffractomedrau, synwyryddion lloia, systemau GPS, LoRaWan, technoleg mapio eich caeau, ffermio fertigol a thechnoleg dyfrhau.

Clinic TGCh:

 • Clinig dwy awr ar y fferm
 • Cymorth un i  un i fusnesau gyda TG.
 • Cyngor a chymorth  ar systemau a rhaglenni TGCh penodol 

 

Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y clinigau un-i-un sy’n cael eu cynnig gan Cyswllt Ffermio, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. 

 

Noder: Er mwyn sicrhau bod yr holl ganlyniadau samplu pridd yn fanwl gywir, ni fydd y gwaith samplu yn cael ei wneud nes bod yr amodau yn addas. Bydd hyn yn cychwyn o ddechrau’r hydref ymlaen.