Ty Draw, Llanasa, Treffynnon, Sir y Fflint

Prosiect Safle Ffocws: Meintioli effaith cyngor technegol: adolygiad o berfformiad y busnes yn dilyn newidiadau rheoli o flwyddyn i flwyddyn

Amcanion y prosiect:

Nod y prosiect hwn fydd adolygu'r newidiadau a wnaed drwy feintioli'r arbedion economaidd, yn ogystal â'u heffaith ar berfformiad anifeiliaid ac ansawdd porthiant. Bydd hyn yn rhoi ffigurau pendant ar oblygiadau’r newidiadau i broffidioldeb a chynaliadwyedd y busnes.

Amcanion y prosiect yw: 

  • Pennu goblygiadau gwella glaswelltir ar draws y fferm drwy wasgaru calch a gwrtaith yn fanwl gywir, ac ail-hadu gyda chymysgedd o dorri a phori am bump i chwe blynedd (ar gyfnod pori ac ansawdd silwair).
  • Mesur y manteision o ran cost o fwydo diet cyflawn i'r mamogiaid cyn ŵyna (o safbwynt ariannol a pherfformiad).
  • Asesu effaith gwneud mân addasiadau i'r siediau gwartheg ar eu hiechyd a'u perfformiad (DLWG).

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Llwyn Goronwy
Llwyn Goronwy, Llanrwst, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso
Llwyn yr Arth
Llwyn yr Arth, Llanbabo, Rhosgoch, Ynys Môn Prosiect Safle Ffocws