Jack Lydiate

Tynyberth, Abbey-Cwm-Hir, Llandrindod

 

Prif Amcanion

  • Gwella hwsmonaeth anifeiliaid a rheolaeth glaswelltir.
  • Sefydlu busnes cryf a hyfyw a lleihau costau cynhyrchu.
  • Datblygu i fod mor hunan-gynhaliol â phosib, yn enwedig o ran protein a dyfir gartref.

Ffeithiau Fferm Tynyberth

Prosiect Safle Arddangos

 

“Mae ffermio'n ddiwydiant sy'n newid yn gyson, nawr yn fwy nag erioed. Gall datblygu a rhannu gwybodaeth gynnig potensial sylweddol i’n busnes ac i ffermwyr yng Nghymru yn gyffredinol. Bydd Cyswllt Ffermio yn cynnig cyfle i mi ymgysylltu gydag arbenigwyr a fydd o gymorth i mi, ond hefyd yn helpu cynulleidfa ehangach trwy brofiad a defnyddio arloesedd a thechnoleg." 

– Jack Lydiate 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Dolygarn
James Powell Dolygarn, Llanbadarn Fynydd, Llandrindod Wells
Bryn
Huw a Meinir Jones Bryn, Ferwig, Aberteifi Meysydd allweddol yr
Marian Mawr
Aled Morris Marian Mawr, Dyserth, Rhyl Prif Amcanion Gwella