Russell Morgan

Llangyfiw, Brynbuga

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Iechyd y traed mewn system odro robotig: mae gennyn ni ddiddordeb mewn dulliau amgen yn lle trochi’r traed; mewn system odro gonfensiynol mae’n hawdd trochi’r traed wrth i’r gwartheg ddod allan ond nid yw hyn yn bosibl mewn system robot

Ystyried y ffyrdd gorau a mwyaf priodol i wella’r seilwaith, gan gynnwys storio slyri a silwair

Ymchwilio i ffyrdd i leihau gwrthfiotigau, yn arbennig yn y stoc ifanc

Ffeithiau Fferm Graig Olway

 

"Mae yna gymaint y gall pob un ohonon ni ei ddysgu drwy drafod a chlywed awgrymiadau a syniadau pobl eraill. Mae'n bwysig peidio clywed am y pethau sy’n dda ar y fferm o hyd, ond clywed beirniadaeth hefyd a dysgu ohoni.’’

- Russell Morgan

 

Farming Connect Technical Officer:
Gwenan Evans
Technical Officer Phone
07985 379 819
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Dyffryn Cothi
Crug-y-bar, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin Prosiect Safle Ffocws: A
Ffosyficer
Abercych, Boncath Prosiect Safle Ffocws: Gwella Arferion Cyn
Gwastadanas
Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Profi a