David Lewis

Halghton Hall, Bangor Is-coed, Wrecsam

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Geneteg defaid: gwella manyleb yr ŵyn a’u hatyniad i’r farchnad drwy ddatblygu geneteg y ddiadell.

Costau cynhyrchu: edrych ar gyfleoedd i leihau’n costau cynhyrchu heb gyfaddawdu ar yr allbwn.

Dal carbon: ymchwilio i’r ffordd orau i reoli coetiroedd a gwrychoedd Halghton Hall, gan gydnabod eu pwysigrwydd nhw o ran dal carbon ac ychwanegu gwerth at unrhyw bren fydd yn cael ei greu.   

Ffeithiau Fferm Halghton Hall

 

"Mae'n bwysig ffermio gan gadw’r dyfodol mewn cof, er mwyn gwneud penderfyniadau heddiw fydd yn gynaliadwy wrth symud ymlaen, boed wrth ofalu am ein pridd neu greu amgylchedd carbon negyddol i gynhyrchu bwyd. Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda Cyswllt Ffermio i helpu’n hunain a ffermwyr eraill i gyflawni hyn drwy ddefnyddio gwybodaeth arbenigol ac archwilio rhai o heriau allweddol ein cyfnod ni yn y sector defaid."

- David Lewis

 

Farming Connect Technical Officer:
Non Williams
Technical Officer Phone
07960 261226
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefnllan
Neil Davies Cefnllan, Llangamarch, Powys Meysydd allweddol yr
Pendre
Tom a Beth Evans Pendre, Llanfihangel-y-Creuddyn, Aberystwyth
Moor Farm
Andrew Rees Moor Farm, Castell Gwalchmai, Hwlffordd Prif Amcanion