Fferm Clawdd y Mynach, Yr As Fawr, Y Bont-faen

Prosiect Safle Ffocws: Cymharu gwahanol ddulliau o ategu cobalt/fitamin B12 at dwf ŵyn

 

Ffermydd eraill sy’n casglu data:

Fferm Bryn Tail, Rhydyfelin, Pontypridd

Fferm Garth, Pentyrch, Cardiff

Nodau’r prosiect:

  • Asesu effeithiolrwydd dau ddull (chwistrell neu folws) o roi cobalt i ŵyn trwy edrych ar y cynnydd yn eu pwysau.
  • Rhoi tystiolaeth dda i seilio penderfyniadau arni wrth gynghori ffermwyr ar sut i atal diffyg cobalt trwy ei ategu.
  • Gwella lles tymor hir yr ŵyn a’r twf economaidd trwy atal diffyg cobalt.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Carwed Fynydd
Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu
Fferam Gyd
Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru
Gelli Goll
Fferm Gelli Goll, Y Bont Faen Prosiect Safle Ffocws: Canfod