Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst

Prosiect Safle Ffocws: Biomas - canfod cyflenwad o goed ar gyfer biomas o ffynhonnell naturiol gynaliadwy.

Nodau'r prosiect:

  • Bydd y prosiect yn ymchwilio i’r broses o ganfod cyflenwad coed ar gyfer mentrau o’r fath ac yn manylu ar arfer dda i wneud hynny.
  • Darparu cyngor i gynhyrchwyr tanwydd coed i gadw a chynnal Cyflenwad Coed.
  • Chwilio am gyfleoedd i ganfod cyflenwad coed at y dyfodol trwy blannu coetir newydd a chynlluniau rheoli coetir.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Birchfield
Nant Glas, Llandrindod Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso
Dyffryn Cothi
Crug-y-bar, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin Prosiect Safle Ffocws: A
Gaerfechan
Gaerfechan, Cerrigydrudion Prosiect Safle Ffocws: Gwerth coed ar