Wyn a Eurig Jones

Pantyderi, Boncath, Sir Benfro

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Defnyddio EID i gofnodi perfformiad y gwartheg a’r defaid: mae gwybodaeth am y pwysau byw sy’n cael eu hennill yn cael ei chofnodi eisoes ar gell bwyso ond y cam nesaf fydd integreiddio’r wybodaeth yma gyda meddalwedd i helpu i lywio’r penderfyniadau ynghylch  bridio a phrynu. 

Manteisio i'r eithaf ar rannau o'r fferm sydd heb gael eu defnyddio’n ddigonol, at ddibenion yr amgylchedd: dyw’r ardaloedd salaf ar y fferm ddim yn cael eu defnyddio’n ddigon da felly fe hoffen ni fanteisio ar gynlluniau amgylcheddol i gynyddu gwerth y rhain i'r busnes.

Ffeithiau Fferm Pantyderi

 

“Mae Gweithio gyda Cyswllt Ffermio yn gyfle i wella’r effeithlonrwydd a’r allbwn o'n hadnoddau ni’n hunain. Bydd hyn yn caniatáu i ni gryfhau'r busnes ar gyfer y dyfodol.’’

– Wyn a Eurig Jones

 

 

Farming Connect Technical Officer:
Dr Delana Davies
Technical Officer Phone
07811 261 628
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Cae Haidd Ucha
Paul a Dwynwen Williams Cae Haidd Ucha, Nebo, Llanrwst Prif