Roedd y gweminar hwn yn rhan o wythnos Arloesi ac Arallgyfeirio rhithiol.

Siaradwr: Ben Burgess, Agronomegydd Agrii Agronomist a Rheolwr Cyfrifon Technegol Rhiza

Cyflwynodd y gweminar yma ganlyniadau’r broses o fapio 60 hectar (ha) o dir âr a 40ha o laswelltir ar safle arddangos Pantyderi. Mae’r wybodaeth a gafwyd wedi cael ei defnyddio er mwyn:

  • rhannu caeau yn barthau rheolaeth
  • targedu gwasgariad P a K yn fwy manwl
  • gwasgaru calch ar gyfradd amrywiol

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21