Welsh Government

Roedd y gweminar hwn yn rhan o wythnos Arloesi ac Arallgyfeirio rhithiol.

Siaradwr: Ben Burgess, Agronomegydd Agrii Agronomist a Rheolwr Cyfrifon Technegol Rhiza

Cyflwynodd y gweminar yma ganlyniadau’r broses o fapio 60 hectar (ha) o dir âr a 40ha o laswelltir ar safle arddangos Pantyderi. Mae’r wybodaeth a gafwyd wedi cael ei defnyddio er mwyn:

  • rhannu caeau yn barthau rheolaeth
  • targedu gwasgariad P a K yn fwy manwl
  • gwasgaru calch ar gyfradd amrywiol

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru