Roedd y gweminar hwn yn rhan o wythnos Arloesi ac Arallgyfeirio rhithiol.

Siaradwr: Ben Burgess, Agronomegydd Agrii Agronomist a Rheolwr Cyfrifon Technegol Rhiza

Cyflwynodd y gweminar yma ganlyniadau’r broses o fapio 60 hectar (ha) o dir âr a 40ha o laswelltir ar safle arddangos Pantyderi. Mae’r wybodaeth a gafwyd wedi cael ei defnyddio er mwyn:

  • rhannu caeau yn barthau rheolaeth
  • targedu gwasgariad P a K yn fwy manwl
  • gwasgaru calch ar gyfradd amrywiol

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –