Hendre Arddwyfaen, Ty Nant, Corwen, Conwy

Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau Maeth Effeithlon ar gyfer y Fuwch Sych a Defnydd Tir

 

Mae cadw buchod sugno a’u bwydo’n bennaf dan do dros y gaeaf yn cael effaith sylweddol ar broffidioldeb y fenter.

Nod y prosiect:

  • Nod y prosiect fydd gwerthuso diet y fuwch sych sydd ar hyn o bryd yn seiliedig yn gyfan gwbl ar silwair.
  • Mae Gwion Owen yn credu fod ei arferion presennol o fwydo silwair ad lib yn golygu bod y gwartheg yn ennill gormod o bwysau dros gyfnod y gaeaf gan eu bod yn cael eu diddyfnu tra bônt dan do.
  • Bydd cynnal gwerthusiad o gostau’r diet presennol ar gyfer buchod sych ac archwilio opsiynau eraill yn ei alluogi i leihau costau porthiant o bosib.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Llysun
Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng Prif Amcanion Datblygu
Tyreglwys
Geraint Thomas Tyreglwys, Gypsy Lane, Llangennech Prif Amcanion
Dudwell
Dudwell, Camrose, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocus: Gwerthuso