Rhys Edwards 

Hendre Ifan Goch, Pen-y-bont ar Ogwr

 

​​Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Iechyd defaid: archwilio pa ffactorau amgylcheddol neu eneteg sy’n dylanwadu ar yr achosion o gloffni mewn ŵyn.

Ôl troed carbon: rydym ni eisoes wedi integreiddio ynni adnewyddadwy i’r busnes a byddem yn dymuno edrych ar ffyrdd o wella ein hôl troed carbon ymhellach.

Gwasarn amgen: gyda’r bwriad o wella iechyd y ddiadell, byddem ni’n awyddus i dreialu gwahanol fathau o wasarn.

Defnyddio technolegau newydd i wella iechyd y ddiadell trwy gasglu a dadansoddi data ar gyfraddau twf, tymheredd yr anifeiliaid a chymeriant dŵr.

Ffeithiau Fferm Hendre Ifan Goch

 

"Rydym ni’n symud ein fferm yn ei blaen fel busnes cynaliadwy’n barhaus. Fel Fferm Arddangos  Cyswllt Ffermio, rydym ni felly’n gobeithio gweithio gyda ffermwyr ac arbenigwyr eraill i ganfod atebion i broblemau,  i dreialu gwahanol syniadau ac i rannu ein gwybodaeth gyda’r diwydiant.”

- Russell a Rhys Edwards

 

Farming Connect Technical Officer:
Lynwen Mathias
Technical Officer Phone
07985 379 890
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefnllan
Neil Davies Cefnllan, Llangamarch, Powys Meysydd allweddol yr
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd
Newton Farm
Richard a Helen Roderick Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu Prif