Gwellt yw'r deunydd gorwedd a ddefnyddir amlaf ar gyfer mamogiaid dan do, ond wrth i'w gost barhau i gynyddu'n sylweddol, a'i argaeledd leihau, mae ffermwyr yn troi at opsiynau gwahanol. Mae un o safleoedd arddangos Cyswllt Ffermio, Hendre Ifan Goch, wedi gosod lloriau slatiau yn ddiweddar fel dewis gwahanol i wellt.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio, y ffermwr arddangos Rhys Edwards (Hendre Ifan Goch), yr ymgynghorydd bîff a defaid annibynnol Liz Genever a’r milfeddyg Tom Searle, o South Wales Farm Vets i drafod y canlynol;

  • Y system wyna yn Hendre Ifan Goch, ac awgrymiadau da ar gyfer tymor ŵyna llwyddiannus.
  • A yw lloriau slatiau yn opsiwn gwahanol ymarferol i wellt ar gyfer mamogiaid dan do?
  • Canlyniadau'r treial yn cymharu 5 deunydd gorwedd gwahanol cyn ŵyna (gwellt haidd, gwellt gwenith, blawd llif, EnviroBed a lloriau slatiau).

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru