Aled Morris

Marian Mawr, Dyserth, Rhyl

 

Prif Amcanion

  • Gwella effeithlonrwydd a chynyddu proffidoldeb.
  • Dangos pa mor bwysig yw sgiliau ymdrin â phobl a rheolaeth ar gyfer busnes proffidiol.
  • Datblygu syniadau newydd i helpu’r diwydiant symud yn ei flaen a dod yn fwy cystadleuol.

Ffeithiau Fferm Marian Mawr

Prosiect Safle Arddangos

 

“Trwy ddod yn Safle Arddangos Cyswllt Ffermio, rwy’n gobeithio cael mwy o amser i edrych ar ochr y busnes trwy wella effeithlonrwydd." 

– Aled Morris

 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Moor Farm
Andrew Rees Moor Farm, Castell Gwalchmai, Hwlffordd Prif Amcanion
Caerhys
Berea, Tŷ Ddewi Prosiect Safle Ffocws: Archwilio Technegau i Greu
Fferm yr Ochor
Yr Ochor, Tregaron, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws: Pori