Llys Dinmael Isaf, Corwen

Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso economeg ac ymarferoldeb magu heffrod llaeth ar fferm ddefaid ucheldir.

 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol: 

  • Enillion pwysau byw targed (kg LWG)
  • Enillion pwysau byw dyddiol (kg DLWG)
  • Cost magu heffrod (£)

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefn Amwlch
Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Budd a chost
Fferam Gyd
Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru
Gelli Goll
Fferm Gelli Goll, Y Bont Faen Prosiect Safle Ffocws: Canfod