Llys Dinmael Isaf, Corwen

Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso economeg ac ymarferoldeb magu heffrod llaeth ar fferm ddefaid ucheldir.

 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol: 

  • Enillion pwysau byw targed (kg LWG)
  • Enillion pwysau byw dyddiol (kg DLWG)
  • Cost magu heffrod (£)

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefn Amwlch
Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Budd a chost
Hendre Ifan Goch
Blackmill, Pen-y-bont Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu
Llwyn yr Arth
Llwyn yr Arth, Llanbabo, Rhosgoch, Ynys Môn Prosiect Safle Ffocws