Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ffyrdd y gellir cyflwyno clefydau heintus a phlâu ar ffermydd a'u lledaenu, ac am amrywiol fesurau bioddiogelwch i amddiffyn, atal, lliniaru a dileu clefydau. Gobeithiwn o'r modiwl hwn y byddwch yn ehangu eich gwybodaeth am fioddiogelwch a chlefydau ac yn ennill syniadau newydd i helpu i ddiogelu eich fferm a'ch gweithle.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael