Dewis mentor

Rydym yn argymell eich bod yn pori drwy ein Cyfeiriadur o Fentoriaid a dewis 3-5 o’r mentoriaid a fferfir gennych. Cymerwch eich amser i asesu eu harbennigeddau sector a’u diddordebau er mwyn dewis mentor sydd â ddiddordebau tebyg i neu sydd â phrofiad mewn maes rydych chi am ei ddatblygu’n benodol.

Ar ôl i chi ddewis 3 mentor gallwch lenwi a danfon eich ffurflen gais.

Cliciwch yma i ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Gais Mentora.

RHAN 1
Mae angen cynnwys "BAS" cyn y rhif
Mae angen cynnwys "CON" cyn y rhif
Ar gyfer pa sector / fenter ydych chi angen mentor?
Ar gyfer pa sector / fenter ydych chi angen mentor?
Ar pa bwnc ydych chi angen mentor?
Ar pa bwnc ydych chi angen mentor?
Uchafswm o 500 gair
RHAN 2
Ai hwn yw’r Swyddog Datblygu sy’n cyflwyno cais ar ran yr ymgeisydd?