Nant Glas, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Nodau'r prosiect:

Monitro cyfradd twf ŵyn yn rheolaidd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â rheolaeth y ddiadell gan gynnwys:

  • Effaith penderfyniadau pori ar dwf ŵyn
  • A yw heintiadau llyngyr isglinigol yn lleihau perfformiad ŵyn
  • Newidiadau rheolaeth strategol i gynyddu pwysau ŵyn at y dyfodol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Fro
Fferm Fro, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws: Genomeg - manteision
Cae Derw
Cae Derw, Rhyd y Cilgwyn Lodge, Rhewl, Rhuthun Prosiect Safle
Lower Llatho
Lower Llatho, Cregrina, Llanfair ym Muallt, Powys Prosiect Safle