Nant Glas, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Nodau'r prosiect:

Monitro cyfradd twf ŵyn yn rheolaidd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â rheolaeth y ddiadell gan gynnwys:

  • Effaith penderfyniadau pori ar dwf ŵyn
  • A yw heintiadau llyngyr isglinigol yn lleihau perfformiad ŵyn
  • Newidiadau rheolaeth strategol i gynyddu pwysau ŵyn at y dyfodol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

College Farm
College Farm, Trefeca, Aberhonddu Prosiect Safle Ffocws: Clefydau
Ffosyficer
Abercych, Boncath Prosiect Safle Ffocws: Gwella Arferion Cyn
Gwastadanas
Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Profi a