Nant Glas, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Nodau'r prosiect:

Monitro cyfradd twf ŵyn yn rheolaidd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â rheolaeth y ddiadell gan gynnwys:

  • Effaith penderfyniadau pori ar dwf ŵyn
  • A yw heintiadau llyngyr isglinigol yn lleihau perfformiad ŵyn
  • Newidiadau rheolaeth strategol i gynyddu pwysau ŵyn at y dyfodol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Orsedd Fawr
Morris Gwyn Parry Orsedd Fawr, Pencaenewydd, Pwllheli Prif
Clawdd y Mynach
Fferm Clawdd y Mynach, Yr As Fawr, Y Bont-faen Prosiect Safle
Garthmyn Isaf
Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst Prosiect Safle Ffocws