Carine Kidd a Peredur Owen

Glanmynys, LlanymddyfrI

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Cynyddu’r enillion yn y pwysau byw gymaint â phosibl ar borthiant

Ystyried pa ddulliau sydd fwyaf effeithiol ar gyfer cywiro’r diffyg elfennau hybrin yn ein pridd ni

Defnyddio EID i fonitro perfformiad y gwartheg er mwyn symleiddio’n system a lleihau amserau ymateb i unrhyw broblemau mewn perfformiad ac mewn iechyd

Ymchwilio i werth tyfu cnydau porthiant fel cnydau toriad ac ystyried pa rai sy'n perfformio orau o ran y cynnyrch ac o ran perfformiad y gwartheg a’r ŵyn

Ffeithiau Fferm Glanmynys

 

"O safbwynt personol rydym yn edrych ymlaen at godi gwybodaeth gan yr arbenigwyr fydd yn ein cefnogi ni yn ein rôl fel un o safleoedd arddangos Cyswllt Ffermio. Mae'n bwysig ein bod ni’n dysgu o’r prosiectau byddwn ni’n cymryd rhan ynddyn nhw ond fe hoffen ni ddangos manteision unrhyw beth wnawn ni hefyd, a phasio’r gwersi ymlaen i'r diwydiant ehangach.’’ 

- Carine Kidd a Peredur Owen

 

Farming Connect Technical Officer:
Gwawr Hughes
Technical Officer Phone
07498 710 951
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Nantglas
Iwan Francis Nantglas, Talog, Sir Gaerfyrddin Meysydd allweddol
Cae Haidd Ucha
Paul a Dwynwen Williams Cae Haidd Ucha, Nebo, Llanrwst Prif