Ymunwch â Cyswllt Ffermio a'r arbenigwraig defaid annibynnol, Lesley Stubbings, er mwyn darganfod mwy am sut mae modd defnyddio sgorio cyflwr corff fel teclyn i wella iechyd a perfformiad y ddiadell.

Yn ogystal â thrafodaeth gyffredinol am sgorio cyflwr corff a'i fanteision, mae'r gweminar yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd o brosiect EIP, ac o brosiect safle arddangos Glanmynys sy'n ffocysu ar reoli iechyd a perfformiad y ddiadell, sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru