Nant Glas, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Nodau'r prosiect:

Monitro cyfradd twf ŵyn yn rheolaidd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â rheolaeth y ddiadell gan gynnwys:

  • Effaith penderfyniadau pori ar dwf ŵyn
  • A yw heintiadau llyngyr isglinigol yn lleihau perfformiad ŵyn
  • Newidiadau rheolaeth strategol i gynyddu pwysau ŵyn at y dyfodol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Erw Fawr
Ceredig a Sara Evans Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn Meysydd
Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd