Nant Glas, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso ŵyn yn rheolaidd

Nodau'r prosiect:

Monitro cyfradd twf ŵyn yn rheolaidd i gasglu gwybodaeth ynglŷn â rheolaeth y ddiadell gan gynnwys:

  • Effaith penderfyniadau pori ar dwf ŵyn
  • A yw heintiadau llyngyr isglinigol yn lleihau perfformiad ŵyn
  • Newidiadau rheolaeth strategol i gynyddu pwysau ŵyn at y dyfodol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Wern
Osian Williams Wern, Y Foel, Y Trallwng, Powys Meysydd allweddol
Mountjoy
William Hannah Mountjoy, Trefgarn, Sir Benfro, Meysydd allweddol
Great Tre-rhew Farm
Jim a Kate Beavan Fferm Great Tre-rhew, Llanvetherine, Y Fenni