Irwel Jones

Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda

 

Prif Amcanion

  • I ddod yn fusnes mwy effeithlon ac edrych ar opsiynau ar gyfer y fferm.
  • I fagu’r holl wartheg cyfnewid a lloea heffrod yn ddyflwydd.
  • I wella tyfiant glaswellt a gwneud gwell defnydd ohono.
  • I leihau nifer y dyddiau hyd lladd yr ŵyn.

Ffeithiau Fferm Aberbranddu

Prosiect Safle Arddangos

 

“Rwy’n gobeithio y bydd bod yn fferm arddangos yn fy nghynorthwyo i ganolbwyntio ar ardaloedd o’r fferm a ellir eu gwella, yn ogystal â’m galluogi i roi fy musnes mewn sefyllfa gryfach i ymdopi gydag ansefydlogrwydd yn y farchnad ac i fod yn llai dibynnol ar gymorthdaliadau.’’ ​

– Irwel Jones

 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cae Derw
Cae Derw, Rhyd y Cilgwyn Lodge, Rhewl, Rhuthun Prosiect Safle
Lower Llatho
Lower Llatho, Cregrina, Llanfair ym Muallt, Powys Prosiect Safle
Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover)
Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover), Abergwaun Prosiect Safle