Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy

Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu Betys Porthiant a Chêl - canllaw o’r hadu i’r porthi a’r manteision ar gyfer system gwartheg bîff sugno

 

  • Mae Carwed Fynydd yn fferm ucheldir sy’n cadw gwartheg bîff sugno a defaid. Mae’r fferm yn codi hyd at 800tr uwch lefel y môr, a gall fod yn agored i amodau o sychder dros yr haf o ganlyniad i bridd yn draenio’n rhydd ac ambell ardal lle mae’r pridd yn fas
  • Ar hyn o bryd, mae gwartheg sugno ar fferm Carwed Fynydd yn cael eu gaeafu ar gnwd Cêl, gyda byrnau mawr yn cael eu rhoi ar y caeau ychydig wedi’r plannu.
  • Mae’r system yn llwyddiannus iawn ar hyn o bryd ac mae wedi arwain at leihad sylweddol mewn costau gaeafu, ond mae’r safle ffocws yn awyddus i edrych ar dyfu Betys Porthiant i leihau ardal porthiant y gaeaf a rhyddhau mwy o laswelltir.

Nodau'r Prosiect

  • Y nod gyda’r prosiect fydd gwerthuso mantais cost a chynhyrchiant tyfu Betys Porthiant yn hytrach na Chêl, neu weld a oes cyfle i’r ddau gnwd ategu at ei gilydd
  • Er bod llawer o waith wedi cael ei wneud ar systemau gaeafu yn y gorffennol, mae’n parhau i fod yn eithaf anarferol i aeafu gwartheg yn yr awyr agored yng Ngogledd Cymru. Dylai’r prosiect hwn roi hyder i ffermwyr eraill benderfynu a fyddant yn gallu edrych ar aeafu gwartheg y tu allan, os oes tir addas ar gael.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Trapps
Fferm Trapps, Simpsons Cross, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocws
Maestanyglwyden
Maestanyglwyden, Penybont, Croesoswallt Prosiect Safle Ffocws
Ffosygravel
Ffosygravel Uchaf, Borth, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws