Llysun, Llanerfyl, Y Trallwng

 

Prif Amcanion

  • Datblygu effeithlonrwydd y busnes trwy arfer dda, ac i safonau uchel o ran moeseg.
  • Ymgysylltu’n fwy effeithiol gyda’r farchnad darged.

Ffeithiau Fferm Llysun

Prosiect Safle Arddangos

 

"Byddem yn croesawu’r cyfle i rannu unrhyw wersi a phrofiadau a gaf trwy fod yn Safle Arddangos Cyswllt Ffermio. Rwyf hefyd yn awyddus i ddangos arferion technoleg a rheolaeth newydd ar fy fferm yn ystod digwyddiadau.’’

– Richard Tudor


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Plas
Arwyn Jones Fferm Plas, Llandegfan, Ynys Môn Prif Amcanion
Clawdd y Mynach
Fferm Clawdd y Mynach, Yr As Fawr, Y Bont-faen Prosiect Safle
Garthmyn Isaf
Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst Prosiect Safle Ffocws