Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover), Abergwaun

Prosiect Safle Ffocws: Coeden benderfyniadau lloi a dyluniad ar gyfer sied lloi newydd

 

Bydd prosiect lloi Parc y Morfa yn edrych i ddatblygu ‘coeden benderfyniadau’ lloi a fydd yn tywys ffermwyr trwy broses cam wrth gam pan na fydd iechyd lloi mor dda ag y dylai fod a phan mae’n anodd adnabod y rheswm pam. 

Bydd y prosiect yn archwilio ystod o dechnegau monitro ar gyfer dod o hyd i salwch yn gynnar, yn ogystal â phrotocolau rheoli allweddol. Bydd y ‘goeden benderfyniadau’ hefyd yn cyfeirio at anghenion siediau ac yn cynnig syniadau o ran yr hyn efallai bydd ei angen os yw adeilad newydd yn cael ei ystyried.

Nodau’r prosiect

  • Datblygu coeden benderfyniadau ar gyfer adnabod achosion o salwch mewn lloi ac opsiynau ar gyfer trin yr achosion hynny
  • Datblygu diagram llif o gwestiynau sydd angen i chi eu hystyried cyn dechrau ar y broses o adeiladu sied newydd i loi
  • Datblygu protocolau i atal achosion o salwch mewn lloi 

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferam Gyd
Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru
Penrallt
Llantwyd, Aberteifi, Sir Benfro Prosiect Safle Ffocws: Diogelu
Fferm Henbant Bach
Fferm Henbant Bach, Tai’n Lôn, Caernarfon Prosiect Safle Ffocws