Cyngor Cyfreithiol

Cyngor a gwasanaethau cyfreithiol i sefydlu menter ar y cyd a/neu gweithredu cynllun olyniaeth (wedi ariannu hyd at £1,000 ar gyfer olyniaeth teuluol neu £2000 i bob parti mewn menter ar y cyd)

  • Cynnwys drafftio cytundeb cyfreithiol
  • Rhaid cael cynllun busnes i gael mynediad at y pecyn hwn

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cysylltwch â'n Hwylusydd Olyniaeth.

Eiry Williams - 07985155670 / eiry.williams@menterabusnes.co.uk