Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cymorthfeydd un i un, digwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol a digwyddiadau agored ar safleoedd ein rhwydwaith arddangos. 

Cadwch lygad ar y dudalen hon ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau Cyswllt Ffermio.

Hyd
15
2019
Gweithdy Deall Clefyd Johne
Kidwelly
Bydd mynychwyr yn dysgu am yr arwyddion clinigol, trosglwyddiad...
Hyd
16
2019
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Llandovery
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Hyd
16
2019
Gweithdy Deall Clefyd Johne
Cardigan
Bydd mynychwyr yn dysgu am yr arwyddion clinigol, trosglwyddiad...
Hyd
16
2019
Gweithdy i drafod Platfform Rheolaeth Fferm AgriWebb
Brecon
Mae ffermwyr Cymru yn cynhyrchu peth o’r bîff...
Hyd
17
2019
Cymhorthfa Olyniaeth
Glogue
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Hyd
17
2019
Lleihau Mastitis Yn Y Fuches Laeth
Lampeter
Bydd mynychwyr i’r gweithdy yn cael cyfle i ehangu...
Hyd
17
2019
Cwrs TGCh - ar gyfer dechreuwyr
Bridgend
Ar gyfer Dechreuwyr Rydym ni’n...
Hyd
17
2019
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 – Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Bridgend
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
Hyd
17
2019
Gweithdy i drafod Platfform Rheolaeth Fferm AgriWebb
Welshpool
Mae ffermwyr Cymru yn cynhyrchu peth o’r bîff...
Hyd
17
2019
Gweithdy Deall Clefyd Johne
Pwllheli
Bydd mynychwyr yn dysgu am yr arwyddion clinigol, trosglwyddiad...
Hyd
22
2019
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Abergavenny
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Hyd
22
2019
Gweithdy i drafod Platfform Rheolaeth Fferm AgriWebb
Lampeter
Mae ffermwyr Cymru yn cynhyrchu peth o’r bîff...
Hyd
23
2019
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 – Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Llangan
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
Hyd
23
2019
Rheoli Parasitiaid Defaid 2 – Clafr, Llau a Llyngyr yr Iau
Bishops Castle
Bydd mynychwyr y gweithdy yn dysgu am y sefyllfa bresennol...
Hyd
23
2019
Gweithdai Cyfryngau Cymdeithasol
Tenby
A oes angen hwb ar brosesau hyrwyddo eich busnes? Ydych...
Hyd
24
2019
Cymhorthfa Gynllunio
Llangefni
Apwyntiad awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag...
Hyd
24
2019
Sicrhau eich busnes fferm ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - yw menter ar y cyd yn opsiwn?
Aberystwyth
Pur anaml y mae olyniaeth fferm yn broses syml, ac...
Hyd
28
2019
Technegau cyneafu mewn coetiroedd bychain
Dinas Powys
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac EIP Wales i ddysgu...
Hyd
28
2019
Creu Gwefan
Builth Wells
Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer pobl sydd...
Pob digwyddiad