Welsh Government

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cymorthfeydd un i un, digwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol a digwyddiadau agored ar safleoedd ein rhwydwaith arddangos. 
 

Cadwch lygad ar y dudalen hon ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau Cyswllt Ffermio.

Mai
2
2017
Lleihau costau ynni yn eich uned dofednod
Rhayader
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr...
Mai
2
2017
Cynnal iechyd ac effeithlonrwydd yn y fuches sugno
Raglan
Ymunwch â ni wrth i Phil Jones, Fferm Lan, Fferm...
Mai
2
2017
Sioe deithiol ‘Ffermio ar gyfer y Dyfodol’
Cerrigydrudion
Ymunwch â ni yn un o'r digwyddiadau yma...
Mai
3
2017
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Llandysul
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Mai
3
2017
Cymhorthfa Olyniaeth
Llanfair ym Muallt / Builth Wells
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Mai
3
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 1
Merthyr Tydfil
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Mai
3
2017
Mai
3
2017
Mai
3
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 1
Merthyr Tydfil
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Mai
3
2017
Cymryd mantais o feillion i leihau cost nitrogen a phorthiant
Wrexham
Rydym yn eich gwahodd i ymuno â Pearce Hughes...
Mai
3
2017
Lleihau costau ynni yn eich uned dofednod
Welshpool
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr...
Mai
3
2017
Sioe deithiol ‘Ffermio ar gyfer y Dyfodol’
Llandeilo
Ymunwch â ni yn un o'r digwyddiadau yma...
Mai
3
2017
Tuag at ddyfodol awtomataidd - datrysiadau offer agronomeg, dronau a robotiaid
Haverfordwest
Mae Jonathan Gill yn beiriannydd mecatronig amaethyddol...
Mai
4
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 2
Llandrindod Wells
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Mai
4
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 2
Llandrindod Wells
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Mai
4
2017
Taith gerdded ar fferm a rheolaeth Parasit mewn wyn sy’n tyfu
Abergavenny
Croeso cynnes i gyfarfod agored yn Great Tre-Rhew,...
Mai
5
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 2
Chirk
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Mai
5
2017
Gweithdy Cynllun Busnes - Rhan 2
Chirk
Mae’r gweithdai dau hanner diwrnod hyn yn darparu...
Pob digwyddiad