Welsh Government

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cymorthfeydd un i un, digwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol a digwyddiadau agored ar safleoedd ein rhwydwaith arddangos. 
 

Cadwch lygad ar y dudalen hon ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau Cyswllt Ffermio.


I gyd fynd a'r cyfnod ymgeisio hyfforddiant yn ystod Mawrth 2017 bydd ein tîm o Swyddogion Datblygu darparwyr hyfforddiant wedi’u cymeradwyo ar  gael i gynorthwyo busnesau ynglŷn â sut i gwblhau'r Cynllun Datblygu Personol ar lein yn ein Cymorthfeydd Cynllun Datblygu Personol

Gweler y dogfennau isod am ddyddiadau a lleoliadau:

Gogledd Cymru
Canolbarth Cymru
De Orllewin Cymru
De Ddwyrain Cymru

Maw
28
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Hwlffordd / Haverfordwest
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Maw
29
2017
Symudedd yn y Fuches Laeth: Sara Pedersen MRCVS, Arbenigwraig mewn Iechyd a Chynhyrchiant Gwartheg
Oswestry
Mae cloffni gwartheg yn un o’r materion cynhyrchiant...
Ebr
5
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Llanarth
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
10
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Rhaeadr Gwy / Rhayader
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
11
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Dolgellau
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
11
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Porthcawl
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
12
2017
Arferion godro effeithlon
Castell Newydd Emlyn / Newcastle Emlyn
Mae prosiect Cyswllt Ffermio yn Ffosyficer sy’n...
Ebr
12
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Rhaglan / Raglan
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
12
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Rhuthun / Ruthin
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
13
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Caerfyrddin / Carmarthen
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
18
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Aberhonddu / Brecon
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
19
2017
Rheolaeth Staff - Denu a chadw pobl da
Sanclêr / St Clears
Mae denu a chadw staff da yn her bwysig ar gyfer nifer...
Ebr
19
2017
Rheolaeth Staff - Denu a chadw pobl da
Doc Penfro / Pembroke Dock
Mae denu a chadw staff da yn her bwysig ar gyfer nifer...
Ebr
20
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Y Trallwng / Welshpool
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Ebr
24
2017
Ymwybyddiaeth o iechyd coed - y plâu a chlefydau sy’n bygwth ein coetiroedd
Llanrwst
Ymunwch â ni gyda Forest Research a Cyfoeth Naturiol...
Ebr
25
2017
Cymhorthfa Olyniaeth
Dinbych / Denbigh
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Ebr
25
2017
Ymwybyddiaeth o iechyd coed - y plâu a chlefydau sy’n bygwth ein coetiroedd
Y Drenewydd / Newtown
Ymunwch â ni gyda Forest Research a Cyfoeth Naturiol...
Ebr
26
2017
Ymwybyddiaeth o iechyd coed - y plâu a chlefydau sy’n bygwth ein coetiroedd
Llandeilo
Ymunwch â ni gyda Forest Research a Cyfoeth Naturiol...
Ebr
27
2017
Cymhorthfa Olyniaeth
Aberaeron
Gall teuluoedd dderbyn ymgynghoriad cyfrinachol awr...
Ebr
27
2017
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Aberystwyth
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Pob digwyddiad