Bronllwyd Fawr, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd

Prosiect Safle Ffocws: Opsiynau cynaliadwy ar gyfer rheoli cloffni a lleihau'r defnydd o wrthfiotigau mewn diadell ddwys ar lawr gwlad

Nodau ac Amcanion y Prosiect:

Prif nod y prosiect hwn yw canfod yr hyn sy’n achosi cloffni o fewn y ddiadell a llunio cynllun penodol i drin yr achosion presennol yn y lle cyntaf, ac yna i weithio tuag at leihau a rheoli’r broblem. Bydd y prosiect hwn yn darparu glasbrint ar gyfer systemau defaid dwys tebyg ar dir isel (sy'n cadw defaid dan do cyn ŵyna a thrwy gydol y cyfnod ŵyna) ar y dulliau mwyaf effeithiol a chynaliadwy o reoli cloffni, ond yn bwysicaf oll, sut i reoli’r broblem. Bydd y prosiect hefyd yn monitro'r defnydd o wrthfiotigau gyda'r nod o leihau'r defnydd. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Carreg Plas
Fferm Carreg Plas, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle
Fferm Penrhyn
Fferm Penrhyn, Caergybi, Ynys Môn Prosiect Safle Ffocws
Gardd Gegin Mostyn
MOSTYN KITCHEN GARDEN, MOSTYN HALL, HOLYWELL PROSIECT SAFLE