Bronllwyd Fawr, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd

Prosiect Safle Ffocws: Opsiynau cynaliadwy ar gyfer rheoli cloffni a lleihau'r defnydd o wrthfiotigau mewn diadell ddwys ar lawr gwlad

Nodau ac Amcanion y Prosiect:

Prif nod y prosiect hwn yw canfod yr hyn sy’n achosi cloffni o fewn y ddiadell a llunio cynllun penodol i drin yr achosion presennol yn y lle cyntaf, ac yna i weithio tuag at leihau a rheoli’r broblem. Bydd y prosiect hwn yn darparu glasbrint ar gyfer systemau defaid dwys tebyg ar dir isel (sy'n cadw defaid dan do cyn ŵyna a thrwy gydol y cyfnod ŵyna) ar y dulliau mwyaf effeithiol a chynaliadwy o reoli cloffni, ond yn bwysicaf oll, sut i reoli’r broblem. Bydd y prosiect hefyd yn monitro'r defnydd o wrthfiotigau gyda'r nod o leihau'r defnydd. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Penybont
Penybont, Tregaron, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws: Godro
The Fruit Farm
Llanfihangel Crucornau, Y Fenni Prosiect Safle Ffocws
Fferm Trapps
Fferm Trapps, Simpsons Cross, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocws