Court Farm, Llanddewi Nant Honddu, Y Fenni, Sir Fynwy

Prosiect Safle Ffocws: Sut i adnabod, rheoli a chael gwared ar glefydau rhewfryn mewn defaid.

Amcanion y Prosiect:

Prif amcan y prosiect yw sefydlu gwir fynychder OPA yn y ddiadell gan ddefnyddio uwchsain thorasig. Mae’r ddiadell yn cynrychioli nifer sydd wedi’u heintio â’r math hwn o glefyd. Rydym ni hefyd yn dymuno canfod a yw difa mamogiaid sydd wedi’u heffeithio dros amser yn sicrhau perthynas costau-buddion wirioneddol rhwng cost canfod y clefyd a buddion nodi unigolion sydd wedi’u heffeithio a’u tynnu o’r ddiadell. Bydd hyn yn ystyried y costau sy’n gysylltiedig â ffioedd milfeddygon a mamogiaid tenau yn marw ar y fferm o gymharu â chostau difa mamogiaid, cyn iddynt gyrraedd cam terfynol y clefyd. Rydym ni’n bwriadu ystyried paramedrau gwelliant eraill yn ystod oes y prosiect, e.e. cynnydd o ran ffigyrau sganio a chynnydd yng nghyfraddau goroesi ŵyn.  

Trwy wella statws iechyd y ddiadell hon, gobeithir y gwnaiff cynhyrchedd ac effeithlonrwydd gynyddu. Un nod tymor hir, ar y cyd â’r milfeddygon lleol, fydd ystyried cynlluniau iechyd y dyfodol a lleihau’r perygl o ailgyflwyno’r clefyd a monitro’r clefyd yn y tymor hir. Mae hyn hefyd yn cynnig cyfle i wneud y defnydd gorau posibl o gofnodion gwell a thagiau electronig.  Mae’r fferm yn defnyddio EID ar hyn o bryd, ond ni fanteisir yn llawn arno.  Dylai newidiadau yn y dull o reoli’r defnydd o dagiau gynorthwyo i wella cofnodion a phenderfyniadau bridio yn y dyfodol i helpu i gael gwared ar glefydau.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover)
Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover), Abergwaun Prosiect Safle
Gaerfechan
Gaerfechan, Cerrigydrudion Prosiect Safle Ffocws: Gwerth coed ar
Penybont
Penybont, Tregaron, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws: Godro