Bryn, Tremeirchion, Llanelwy

Prosiect Safle Ffocws: Gwneud addasiadau i gymeriant deunydd sych i leihau geni yn ystod y nos a rheoli iechyd a pherfformiad gwartheg sych

Nod y prosiect:

Bydd y prosiect yn ceisio edrych ar ddwy agwedd: yn gyntaf ymchwilio i bwysigrwydd statws mwynau gwaed a statws metabolaidd y fuwch sych i’w hiechyd, ei chynhyrchiant a’i pherfformiad atgenhedlu dilynol; ac yn ail lleihau achosion o eni lloi yn ystod y nos trwy wneud addasiadau i’w chymeriant o ddeunydd sych. Bydd yr effaith ar ansawdd colostrwm lloi hefyd yn cael ei hastudio gan y bydd y fuwch yn cael ei godro ynghynt yn y lloc geni ar ôl genedigaeth a bydd colostrwm yn cael ei fwydo i'r llo newydd-anedig yn gyflymach na phe bai'n cael ei eni yn y nos.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Dolygarn
James Powell Dolygarn, Llanbadarn Fynydd, Llandrindod Wells
Bryn
Huw a Meinir Jones Bryn, Ferwig, Aberteifi Meysydd allweddol yr
Marian Mawr
Aled Morris Marian Mawr, Dyserth, Rhyl Prif Amcanion Gwella