Fferm Fro, Y Fenni 

Prosiect Safle Ffocws: Genomeg - manteision cynnal profion er mwyn cynorthwyo gyda phenderfyniadau bridio

Nodau’r prosiect:

  • Cymharu manteision cynnal profion genomig yn erbyn data cyfartalog y fuwch a’r tarw wrth ddewis pa deirw i’w defnyddio gyda pha wartheg er mwyn sicrhau’r enillion genynnol gorau.
  • Dewis targedau bridio.
  • Canfod os oes angen gwneud newidiadau i’r meini prawf ar gyfer bridio.
  • Canfod os oes angen gwneud unrhyw newidiadau wrth ddewis tarw i adlewyrchu hynny.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle
Market Hall
Prosiect Safle Ffocws: Brechiad Hunangenedledig - Mycoplasma
Fferm Henbant Bach
Fferm Henbant Bach, Tai’n Lôn, Caernarfon Prosiect Safle Ffocws