Fferm Fro, Y Fenni 

Prosiect Safle Ffocws: Genomeg - manteision cynnal profion er mwyn cynorthwyo gyda phenderfyniadau bridio

Nodau’r prosiect:

  • Cymharu manteision cynnal profion genomig yn erbyn data cyfartalog y fuwch a’r tarw wrth ddewis pa deirw i’w defnyddio gyda pha wartheg er mwyn sicrhau’r enillion genynnol gorau.
  • Dewis targedau bridio.
  • Canfod os oes angen gwneud newidiadau i’r meini prawf ar gyfer bridio.
  • Canfod os oes angen gwneud unrhyw newidiadau wrth ddewis tarw i adlewyrchu hynny.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Fferm Carreg Plas
Fferm Carreg Plas, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle
Genau Hafod
Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys Prosiect Safle Ffocws