Hendy, Hundred House, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Stori soia

Nod y prosiect:

Monitro’r broses o fwydo dogn cytbwys cyflawn (TMR) yn cynnwys protein seiliedig ar soia a defnyddio canllawiau arfer dda ar gyfer bwydo mamogiaid cyn ŵyna gan gynnwys:

  • costau bwydo protein seiliedig ar soia mewn system TMR o’u cymharu â bwydo cyfansawdd traddodiadol yn seiliedig ar y lefelau bwydo a fodelwyd
  • cofnodi colledion ŵyn a meincnodi yn erbyn data blynyddoedd blaenorol a ffigyrau safonol y diwydiant
  • amcangyfrif o’r arbedion llafur o’i gymharu â systemau bwydo traddodiadol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Fferm Carreg Plas
Fferm Carreg Plas, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle
Genau Hafod
Genauhafod, Dolfor, Y Drenewydd, Powys Prosiect Safle Ffocws