Hendy, Hundred House, Llandrindod

Prosiect Safle Ffocws: Stori soia

Nod y prosiect:

Monitro’r broses o fwydo dogn cytbwys cyflawn (TMR) yn cynnwys protein seiliedig ar soia a defnyddio canllawiau arfer dda ar gyfer bwydo mamogiaid cyn ŵyna gan gynnwys:

  • costau bwydo protein seiliedig ar soia mewn system TMR o’u cymharu â bwydo cyfansawdd traddodiadol yn seiliedig ar y lefelau bwydo a fodelwyd
  • cofnodi colledion ŵyn a meincnodi yn erbyn data blynyddoedd blaenorol a ffigyrau safonol y diwydiant
  • amcangyfrif o’r arbedion llafur o’i gymharu â systemau bwydo traddodiadol

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Marian Mawr
Aled Morris Marian Mawr, Dyserth, Rhyl Prif Amcanion Gwella
Birchfield
Nant Glas, Llandrindod Prosiect Safle Ffocws: Manteision pwyso
Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle