Paul a Dwynwen Williams

Cae Haidd Ucha, Nebo, Llanrwst

 

Prif Amcanion

  • Gwella allbwn y fenter buchod sugno ymhellach trwy ddefnyddio geneteg uwchraddol a thechnoleg.
  • Gwerthuso a datblygu’r fenter ddefaid gan nad yw’n perfformio cystal â’r fenter buchod sugno ar hyn o bryd.
  • Gwella proffidioldeb y fferm fesul hectar heb gynyddu gofynion o ran llafur.

Ffeithiau Fferm Cae Haidd Ucha

Prosiect Safle Arddangos

 

“Yn ogystal â chynyddu allbynnau’r fferm i ddiogelu dyfodol ariannol llewyrchus i’r busnes, hoffwn hefyd gynyddu fy ngwybodaeth ynglŷn â thechnegau ffermio a marchnadoedd y dyfodol.” 

– Paul Williams


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Aberbranddu
Irwel Jones Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda Prif