Richard a Helen Roderick

Newton Farm, Scethrog, Aberhonddu

 

Prif Amcanion

  • I leihau costau cynhyrchu trwy wella rheolaeth ar laswelltir.
  • Mae lle i ddysgu a gwella gyda’r fuches Stabiliser, sydd yn parhau i fod yn fenter eithaf newydd. 
  • Canolbwyntio ar leihau costau ymhellach trwy besgi ŵyn oddi ar borthiant.

Ffeithiau Fferm Newton

Prosiect Safle Arddangos

 

“Bydd bod yn fferm arddangos yn ein galluogi ni i adnabod ardaloedd o’r fferm a ellir eu gwella o fewn y busnes. O edrych i’r dyfodol, bydd cynhyrchu yn union i anghenion y farchnad yn  gynyddol bwysig."

– Richard a Helen Roderick


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Square Farm
Square Farm, Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy Prosiect Safle Ffocws
Gwinllan White Castle
Llanwytherin, Y Fenni, Sir Fynwy Prosiect Safle Ffocws: Sicrhau
Moor Farm
Andrew Rees Moor Farm, Castell Gwalchmai, Hwlffordd Prif Amcanion