Lower Llatho, Cregrina, Llanfair ym Muallt, Powys

Prosiect Safle Ffocws: Gwella proffidioldeb ac effeithlonrwydd menter ddefaid ucheldir

Amcanion y Prosiect:

Prif nod y prosiect hwn yw dynodi’r meysydd allweddol fydd yn gwella perfformiad, effeithlonrwydd a phroffidioldeb ar fferm ucheldir nodweddiadol yng Nghymru. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy fonitro a meincnodi dangosyddion perfformiad allweddol ar draws (ac o fewn) y fenter ddefaid yn Lower Llatho.

Bydd y pedwar prif ddatganiad hyn yn ymwneud â chynhyrchiant ac effeithlonrwydd defaid yn cael eu harchwilio;

  • Pa ddiadell sydd orau o ran cynhyrchiant a pherfformiad y defaid, yn ogystal ag elw; y ddiadell miwl neu’r ddiadell ucheldir?
  • Gwerthuso’r fantais o werthu ŵyn ucheldir yn gynharach ac yn ysgafnach
  • Sut i wneud y mwyaf o wybodaeth am bwysau ŵyn
  • Sut i leihau costau gaeafu.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover)
Parc y Morfa Farms Ltd (Trebover), Abergwaun Prosiect Safle
Gaerfechan
Gaerfechan, Cerrigydrudion Prosiect Safle Ffocws: Gwerth coed ar
Penybont
Penybont, Tregaron, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws: Godro