Lower Llatho, Cregrina, Llanfair ym Muallt, Powys

Prosiect Safle Ffocws: Gwella proffidioldeb ac effeithlonrwydd menter ddefaid ucheldir

Amcanion y Prosiect:

Prif nod y prosiect hwn yw dynodi’r meysydd allweddol fydd yn gwella perfformiad, effeithlonrwydd a phroffidioldeb ar fferm ucheldir nodweddiadol yng Nghymru. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy fonitro a meincnodi dangosyddion perfformiad allweddol ar draws (ac o fewn) y fenter ddefaid yn Lower Llatho.

Bydd y pedwar prif ddatganiad hyn yn ymwneud â chynhyrchiant ac effeithlonrwydd defaid yn cael eu harchwilio;

  • Pa ddiadell sydd orau o ran cynhyrchiant a pherfformiad y defaid, yn ogystal ag elw; y ddiadell miwl neu’r ddiadell ucheldir?
  • Gwerthuso’r fantais o werthu ŵyn ucheldir yn gynharach ac yn ysgafnach
  • Sut i wneud y mwyaf o wybodaeth am bwysau ŵyn
  • Sut i leihau costau gaeafu.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Aberbranddu
Irwel Jones Aberbranddu, Cwrt y Cadno, Pumsaint, Llanwrda Prif