Bu 41 o ffermwyr, cymysgedd o ffermwyr llaeth, bîff a defaid o amrywiaeth o fathau o diroedd a systemau ar draws Cymru yn mesur eu porfa yn gyson ers i Brosiect Porfa Cymru gychwyn ym mis Medi. Roedd y ffermwyr llaeth yn mesur y glaswellt yn wythnosol a’r ffermwyr bîff a defaid yn mesur bob pythefnos. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Prosiect Porfa Cymru - Adroddiad diwedd y flwyddyn 2022
Ansawdd colostrwm mamogiaid ar ffermydd defaid masnachol Cymru - 25/05/2022
Overview and prioritisation of main themes from the Farming Connect baseline survey (2021).