Dyma'r 37ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru.

Wedi’i gyhoeddi bob yn ail fis, mae'n cynnwys ffeithiau a ffigyrau hawdd i’w defnyddio yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion technegol, ynghyd â’r wybodaeth a’r ymchwil diweddaraf o’n Canolfan Gyfnewid Gwybodaeth, gyda’r nod o atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng ymchwilwyr a’r sectorau fferm a choedwigaeth.

Mae cyhoeddiad technegol CFf yn cynnig trosolwg i chi ynglŷn ag agweddau technegol y prosiect, gan eich galluogi i gael mynediad at yr wybodaeth ddiweddaraf fydd yn fanteisiol i’ch busnes.

 

Rhifyn 37

Related Newyddion a Digwyddiadau

CFf - Rhifyn 43 - Ionawr/Chwefror 2023
Dyma'r 43ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar
EIP yng Nghymru - Cydweithio er ffyniant gwledig - Chwefror 2023
Y Rhwydwaith Arddangos: prosiectau ar y ffermydd 2019-2022