Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror.
Bydd y digwyddiadau hyn yn rhedeg o 14:00 i 20:00. Byddant yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau ffurfiol a stondinau gwybodaeth lle gallwch drafod yr ymgynghoriad a sut y gallwch roi camau gweithredu arfaethedig y cynllun ar waith ar eich fferm.


•    17 Ionawr 2024: Gwesty’r Celt, Caernarfon, LL55 1AY 
•    18 Ionawr 2024: Pafiliwn, Llangollen, LL20 8SW 
•    22 Ionawr 2024: Clwb Rygbi, Llanymddyfri, SA20 0BA
•    24 Ionawr 2024: Marchnad da byw, Y Trallwng, SY21 8SR 
•    30 Ionawr 2024: Gwesty'r Cliff - Gwbert, Aberteifi, SA43 1PP
•    31 Ionawr 2024: Y Plas, Narberth, SA67 7AB 
•    05 Chwefror 2024: Llanarth Neuadd y Pentref, Raglan, NP15 2AU 
•    06 Chwefror 2024: Gwesty ‘Best Western Heronston’, Pen-y-Bont, CF35 5AW
•    09 Chwefror 2024: Pafiliwn Rhyngwladol, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3SY
•    14 Chwefror 2024: Y Plas, Machynlleth, SY20 8ER

Archebwch nawr

Digwyddiadur Busnes Cymru - Digwyddiadau Gwybodaeth - Cynllun Ffermio Cynaliadwy (ar business-events.org.uk)
Rhagor o manylion y digwyddiadau yn y ddolen ganlynol: https://www.llyw.cymru/cynllun-ffermio-cynaliadwy-canllaw

 


Related Newyddion a Digwyddiadau